Referanslar

Göztepe Nur Apartmaný Robotla Kanal Açma çalýþmasý baþarýyla tamamlanmýþtýr.

Göztepe Nur Apartmaný Robotla Kanal Açma çalýþmasý baþarýyla tamamlanmýþtýr.
Göztepe Nur Apartmaný Kanal Açma çalýþmasý baþarýyla tamamlanmýþtýr. Bina yeni olmasýna raðmen, inþaat sýrasýnda kanalizasyona dökülen artýk boyalarýn donmasý sonucu kanalýn týkandýgý tespýt edilmiþtir. Yapýlan çalýþmalar neticesinde KIRMADAN ROBOTLA apartman gider borusu açýlmýþtýr.
Göztepe - Ýstanbul
04.05.2011

Moda Uður Apartmaný Pik borularýn Pvc borularla deðiþimi

Moda Uður Apartmaný Pik borularýn Pvc borularla deðiþimi
Kadýköy Moda çay bahçesine yakýn Uður Apartmaný 42 yýllýk atýksu pik borularý Baþarýlý bir çalýþma ile sökülerek, Pvc atýksu borularýnýn montajý yapýldý.
Moda Kadýköy-Ýstanbul
04.05.2011

Kuyubaþý Nur Apt. demir temiz su borusunun plastýk borularla deðiþimi yapýldý

Kuyubaþý Nur Apt. demir temiz su borusunun plastýk borularla deðiþimi yapýldý
Kadýköy Kuyubaþýnda bulunan Nur Apartmaný çürümüþ Temiz su kolon borusunun Plastik borularla deðiþimi gün içerisinde yapýlarak kulanýlmaya baþlandý
Kuyubaþý, Kadýköy-Ýstanbul
04.05.2011

Taisei firmasý Þantiye binasýnda patlayan kalorifer borusu nöbetçi ekibimiz tarafýndan yapildi

Taisei firmasý Þantiye binasýnda patlayan kalorifer borusu nöbetçi ekibimiz tarafýndan yapildi
Taisei firmasý Þantiye binasýnda patlayan kalorifer borusu nöbetçi ekibimiz tarafýndan yapildi Taisei japon firmasý Ýstanbul Anadolu Yakasý Þantiye binasýnda patlayan kalorifer borusu nöbetçi ekibimiz tarafýndan pazar günü yapýldý. Ýstanbul Boðazý tüp ðeçit projesini gerçekleþtiren japonlarýn kaldýgý þantiye binasýnda þu anda ýsýnma ve sýcak su sistemi problemsiz bir þekilde çalýsýyor.
Koþuyolu, Üsküdar-Ýstanbul
04.05.2011

D-Market Deposunda Patlayan Su borusu Hýzlýtesisat ekibiz tarafýndan tamir edildi

D-Market Deposunda Patlayan Su borusu Hýzlýtesisat ekibiz tarafýndan tamir edildi
D-Market Deposunda Patlayan Su borusu Hýzlý tesisat ekibiz tarafýndan tamir edildi. Elektronik cihazlarla su kaçaðýnýn yeri tespit edilerek, tesisatýn Tamiratý yapýldý. Sorun giderildi
Ümraniye-istanbul
04.05.2011
1 2 3 4 5 6

Son Referanslarımız [5]

Görele Mahallesinde cihazla su kaçaðý tespiti, Su kaçak tamiri, Tamir Tesisat tarafýndan yapýldý.
Marmara Üniversitesi Týp fakültesi tesisat iþlerinde artýk hýzlý tesisatla, su tesisatçýsý, su kaça
Akfa Grup Ana bina Mutfak bolumunde cihazla su kaçaðý tespiti yaptýk. su kaçak tespit, su kaçaðý tes
Su Borularýndan adeta çamur akan su tesisatý yenilendi. su tesisatçýsý, su kaçaðý tespiti, doðalgaz
Baðdat caddesinde, cihazla su kaçaðý tespit, tespiti, su kaçak, su kaçaklarý bulma, tespiti yapýldý.
igdaş yetki no 11023

doğalgaz tesisat

viessmann yetkili bayi

viessmann kombi


bölgeler
Pis Su Tıkalı Kanal Açma Çalışması

tasarım ve yazılım: ruvec